Pályázatok

Pályázatok

PÁLYÁZAT

A Kerékgyártó és Társa Kft. modern üzleti kihívásokhoz történő alkalmazkodásának támogatása
A Kerékgyártó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 95 116 221 Ft összegű feltételesen vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz támogatási rendszeréhez „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban” című Felhívásra benyújtott „A Kerékgyártó és Társa Kft. modern üzleti kihívásokhoz történő alkalmazkodásának támogatása” című, GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-00785 számú támogatási kérelem keretében.

Kedvezményezett neve, címe: Kerékgyártó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 47.
Projekt címe: A Kerékgyártó és Társa Kft. modern üzleti kihívásokhoz történő alkalmazkodásának támogatása
A projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-00785
Szerződött támogatás összege: 95 116 221 Ft
A támogatás mértéke: 70 %

A projekt tartalma:
A Kerékgyártó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-00785 azonosító számú projektje során a 9603’08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás tevékenységét kívánja fejleszteni. A beszerzésre kerül 1 db TABO-Standard Monoblok TSM-11PO/S-140 hamvasztó kemence, 2 db Dell Vostros 3500 notebook, 2 db Dell OptiPlex 3090 Micro, valamint 6,68 kWp-es napelemes rendszer is telepítésre kerül.

Továbbá a projekt keretében a vállalkozás 2 fő munkavállalója IT képzésen is részt vett az adminisztrációs feladatok hatékonyságának növelése érdekében.

A fejlesztés 3526 Miskolc, Repülőtéri utca 19. és 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 47. számú megvalósítási helyszíneken kerülnek megvalósításra. A fejlesztési projekt keretében a székhelyünkön ingatlan és infrastrukturális beruházás is megvalósul. Az ingatlan 22 négyzetméter nagyságban kibővítésre kerül egy ügyfélváróval/szélfogóval, valamint egy összekötő folyosóval, épületrésszel, ezentúl 269 négyzetméter területen polisztirolhab lemezes függőleges homlokzati fal szigetelést valósítjuk meg. Továbbá vízszintes szigeteléssel látjuk el 183 négyzetméter alapterületű meglévő ingatlant, melynek hatására teljes egészében hőtechnikailag korszerűsítésre kerül.

A teljes fejlesztés megvalósulásának eredményként éves szinten átlag 40%-al tudja növelni árbevételét, valamint a modern üzleti kihívásoknak megfelelő, fenntartható módon üzemelő, innovatív eszközökkel és infrastruktúrával felszerelt példaértékű vállalkozássá válik.

A projekt sikeres megvalósításának érdekében a vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítására, továbbá képzési terv készítésére került sor.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.03.01.

GINOP-8.3.5-18/B

Kedvezményezett:
Kerékgyártó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Hitelprogram azonosító jele:
GINOP-8.3.5-18/B

Forgóeszköz finanszírozás tartalmának rövid bemutatása:
Készletbeszerzés és működési költségek finanszírozása.

Sajtóközlemény


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULT
A KERÉKGYÁRTÓ ÉS TÁRSA
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE

2022 I 02 I 08

A Kerékgyártó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. februárjában 3,26 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című pályázati kiíráson. A fejlesztés során napelemes rendszer telepítése valósult meg hálózati villamosenergia-termelés céljából.

A fejlesztés célja a 3526 Miskolc, Repülőtéri u 19. (hrsz: 12620/1) szám alatt található telephelyünk épületére történő 23,8 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése.

A fejlesztés lényegében közvetett módon hozzájárul cégünk eredményének növekedéséhez a működési költségek csökkentésével, amelyek stratégiai szemléletünket figyelembe véve a jövőben végrehajtandó fejlesztések szempontjából kiemelten fontos, hiszen kiemelt célunk a folyamatos fejlesztés a versenyképesség fenntartása érdekében. Ennek hatására a jövőben a cégünk alkalmazásában álló munkavállalók száma is emelkedhet, amely a helyi társadalmi-gazdasági mutatók javításához is hozzájárul.

A jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszünk havi kiadásainkat a lehető legkisebbre csökkenteni. Az épületek fenntartása jelentős terhet rótt a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Cégünk a projektben szereplő épület üzemeltetése során nagyon magas energia számlákat fizetett ki az áramszolgáltató felé, mely jelentősen terhelte költségvetésünket, éppen ezért megújuló energia korszerűsítést kívántuk végrehajtani épületünkön, hogy csökkentsük magas energia számláinkat. Az épület energia csökkentése érdekében több alternatíva felmerült, melyek közül a napelem rendszer került kiválasztásra. Elkötelezettek vagyunk a megújuló energiaforrások hasznosításának propagálásában és lehetőségeinkhez mérten kivesszük részünket a környezettudatos megoldások alkalmazásában. Jelen beruházással is törekszünk a zöld energia kiaknázására, hiszen mindösszesen 23,8 kWp teljesítményű napelemes rendszer kiépítését valósítottuk meg.

Az infrastrukturális beruházás célja, hogy a folyamatosan növekvő volumenű, szükséges villamos energiát cégünk környezetbarát módon és gazdaságosan szerezzük be. A csúcstechnológiát képviselő eszköz gyors megtérülési idejének köszönhetően a kezdeti nagyobb volumenű beruházás hamar megtérül. A fejlesztés cégünk mindennapi működését gazdaságosabbá teszi, az alacsonyabb működési költségek lehetőséget adnak cégünk fejlesztésére, mind technológiai, mind a humánerőforrás területén.

További információ kérhető:
Kerékgyártó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
www.kerekgyartotemetkezes.hu
info@kerekgyartotemetkezes.hu

Széchenyi 2020 - GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00426

Kedvezményezett: Kerékgyártó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás összege: 3 258 818 Ft
Támogatás mértéke: 55 %
Projekt tartalma: 23,8 kWp napelemes rendszer beszerzése és telepítése

Projekt tényleges befejezése: 2021.10.14.
Projekt azonosító: GINOP-4.1.4-19-2020-03055

Napelemes rendszer telepítése a Kerékgyártó és Társa Kft-nél

A projekt címe: Üzleti folyamatok digitalizálása a Kerékgyártó és Társa Kft.
A szerződött támogatás összege: 14 722 800 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 40%

A projekt tartalmának bemutatása: Cégünk teljes körű temetkezési szolgáltatást nyújt, mely tartalmazza a temetéssel kapcsolatos ügyintézést, a halotti anyakönyvi kivonat beszerzését, a gyászhirdetések felvételét, a kellékek értékesítését, koszorúk és csokrok elkészítését és szállítását, az elhunyt szállítását, ravatalozását és végső nyughelyére történő elhelyezését.

Cégünknél a 2014-ben pályázat keretében a rugalmas foglalkoztatás nyilvántartására bevezetésre került egy alap, szigetszerűen működő belső információs rendszer, azonban a rendszer nem alkalmas a belső folyamataink teljes körű, átfogó és átlátható irányítására.
Az üzletmenetünk javítása és munkafolyamataink átláthatóságának érdekében fontos egy integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése, mely összekapcsolja tevékenységeinket. A hibrid megoldású rendszeren belül 9 modul bevezetése történt meg, melyek az alábbi funkcionális területekre fokuszálnak: CRM, Kontrolling, Táv és csoportmunka, Szolgáltatásmenedzsment, Logisztika, HR, Iratkezelés, Tudásmenedzsment, ERP kiegészítő mobil szolgáltatás.

Fontos számunkra, hogy a bevezetésre kerülő rendszer pontosan vegye figyelembe vállalkozásunk egyedi szempontjait és elvárásait. Ezért a modulokat úgy választottuk ki, hogy a már meglévő munkafolyamatainkhoz kapcsolódjanak. A dolgozóink egy része kinn a terepen, míg másik részük az irodában végzi napi munkáját ezért a CRM, a logisztika és szolgáltatásmendzsment modulok leginkább az ő munkájukat segíti. Ezen modulok összekapcsolják azon tevékenységeket mely során végig követhető szolgáltatásaink útja, készleteink, továbbá megkönnyíti a partnerekkel való kapcsolattartást és adataik egy bázisban való kezelését. A Kontrolling modult leginkább a vezetőség, gazdasági vezetőnk és irodai ügyintézőink használják, melyből ellenőrizhetik a vállalat eddigi működését és segíti a döntéshozatalt.

A dolgozóink napi munkavégezésének megkönnyítése okán, valamint a hatékonyabb belső kommunikáció és dokumentációk kezelése végett lettek kiválasztva a HR, a Táv és csoportmunka és az Iratkezelés modulok. Manapság a vállalatok életében elengedhetetlen fejlődési út a digitalizálás és a tudás fejlesztés, ezért is vezettünk be a Tudásmenedzsment modult, mely által dolgozóink hozzáférhetnek az aktuális tudásanyaghoz, valamint a céghez kapcsolódó dokumentumokhoz.
A rendszer kiépítése a kivitelező feladata, melyet szolgáltatások keretében veszünk igénybe, mely tartalmazza a modulokhoz kapcsolódó adatmigrációt, azok testreszabását és a rendszerhez kapcsolódó oktatást.
A projekt keretében tervezzük hálózati és hardver eszközök beszerzését is, melyek a rendszer kiépítését és megfelelő használatát segítik.

A projekt befejezési dátuma: 2019.10.15
Projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00426

Szállítási készenlét 0-24 óráig: 06-46-343-310, 06-46-412-176